Giải Trí Tổng HợpHội Laptop Dell, HP, Thinkpad, Workstation nhập Mỹ