𝙏𝙤̂̉𝙣𝙜 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙘𝙖́𝙘 𝙞𝙩𝙚𝙢 𝙘𝙤́ 𝙨𝙖̆̃𝙣 𝙩𝙖̣𝙞 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙚 —————————————— 📌𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 106 ngõ 254 Minh Khai - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nội ☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 097 9775388 - 0829601996 ⏰ Open daily 𝟗:𝟎𝟎𝐚𝐦 - 𝟗:𝟎𝟎 𝐩𝐦

Bài viết liên quan