BẢNG GIÁ THU XAC LINH KIỆN MÁY TÍNH MỚI CẬP NHẬP THU TẬN NƠI GIÁ CAO Thu mua cac loai card trau : Vga rx470 rx480 rx570 rx580 4g= 400k rx470 rx480 rx570 rx580 8g = 800k 750TI GIA 500K 1060-3G GIÁ 700K 1060-6G GIÁ 900K 1050TI GIÁ 700K 1070-8G GIÁ 1TR 0961881088 H61/B75 =120K H81 =120k H110 =120k B150M =120k H55 =50k Vga 420/430/ D3 2G=100k Vga 630/650/730/740 D3 2G=150K 420/430 1g d3 =50k 630/650/730/740 1G =150K Vga 730/750 D5 2G = 200K Vga 730/750 D5 1G =150K R5570 6570 D3 1G =20k R5570 6570 D3 2G =40k R7730 1G D5 = 30k R7730 2G D5 = 50k R7750 1G D5 =30k R7770 1G D5 =30k RX560/460/4g=150k gtx950/960/970/980/1050/1060/1070/1080 có hàng ib e báo giá Ai can ban ib e nhe 0961881088

Bài viết liên quan