Bưởi da xanhmới hái đê cả nhà ơi.... nay em có sẵn tại shop khỏang 50kg nha Loại 1 : 30k Loại 2 : 22k/kg ( em bao ruột ngon chất lượng nhé ạ)

Bài viết liên quan