‼️𝐍𝐨̛𝐢 đ𝐞̂̉ “đ𝐢 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧” 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 𝟏𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟏/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏‼️ Là Villa đầu tiên và duy nhất trong nội thành Hà Nội, 1001 Urban Retreat mang lại sự thoải mái, tự do và không gian ngập tràn sức sống. Xuyên suốt không gian nghỉ dưỡng đậm chất Địa Trung Hải, các...

Bài viết liên quan