DEAL #TẶNG #VÒNG đẹp đẽ xinh xẻo thế này mà bỏ lỡ là tiếc lắm này 🤫 Nhà em có cách tính như sau: 👉 Với mỗi đơn đủ 150$ ĐƯỢC TẶNG VÒNG NHƯ HÌNH, phần dư từ 150$~ trở lên sẽ được off thêm 20% 👉 Có thể mua deal tặng hoặc oder giá off trên newtag nha ạ ‼️‼️ Thời gian diễn ra deal tặng vòng từ 29/4 - 9/5/2021 ❤️ #Link: https://au.pandora.net/en/ #BRACELETS: https://au.pandora.net/en/jewellery/bracelets/ #CHARMS: https://au.pandora.net/en/jewellery/charms/ #RINGS: https://au.pandora.net/en/jewellery/rings/ #EARRINGS: https://au.pandora.net/en/jewellery/earrings/ #NECKLACES: https://au.pandora.net/en/jewellery/necklaces/ #DISNEY: https://au.pandora.net/en/jewellery/disney-collection/ ======================== —— 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝐯𝐮̃—— 𝓟𝓪𝓷𝓭𝓸𝓻𝓪 𝓐𝓾𝓽𝓱𝓮𝓷𝓽𝓲𝓬 ⏰ 𝟔:𝟎𝟎 - 𝟐𝟐:𝟎𝟎 🏠 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐁𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 🏠 𝐗𝐚̃ Đ𝐚̀𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 💌 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 🄿🄷🄾🅃🄾🅂 🄼🄰🄳🄴 🄱🅈 🄹🅄🄻🅈 🅅🅄 ============================= #𝐉𝐮𝐥𝐲𝐕𝐮̃ #𝐒𝐡𝐨𝐩𝐔𝐲𝐓𝐢𝐧 #𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞𝐒𝐡𝐨𝐩 #𝐒𝐢̉ #𝐋𝐞̉ #𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭𝐍𝐚𝐦 #𝐒𝐡𝐢𝐩𝐇𝐚̀𝐧𝐠𝐓𝐨𝐚̀𝐧𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 #𝐇𝐚̀𝐍𝐨̣̂𝐢 #𝐇𝐨̂̀𝐂𝐡𝐢́𝐌𝐢𝐧𝐡 #𝐀𝐮𝐭𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜 #𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞𝐅𝐨𝐫𝐒𝐚𝐥𝐞𝐀𝐧𝐝𝐎𝐝𝐞𝐫 🍀💌🍀💌🍀💌🍀💌🍀💌🍀💌🍀💌🍀 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 𝐒𝐀̆̃𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐲́ 𝐧𝐡𝐚. 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐆𝐎𝐌 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐨̛̣𝐭, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐎𝐃𝐄𝐑 𝐔́𝐂 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐌𝐎̂̃𝐈 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄: https://shopee.vn/july_jewelry?smtt=0.0.9

Bài viết liên quan