Fom : skinny ( ôm ) 5936 Vải thun co giản cotton98% + spandex2% Size : 29 = ống 15cm Tỷ lệ : 28-36 122221 Ri/12 2 màu trung + nhạt sáng Hotline-0919395929 Fom : skinny ( ôm ) 5936 Vải thun co giản cotton98% + spandex2% Size : 29 = ống 15cm Tỷ lệ : 28-36 122221 Ri/12 2 màu trung + nhạt sáng Hotline-0919395929 Fom : skinny ( ôm ) 5936 Vải thun co giản cotton98% + spandex2% Size : 29 = ống 15cm Tỷ lệ : 28-36 122221 Ri/12 2 màu trung + nhạt sáng Hotline-zalo 0919395929

Bài viết liên quan