Những chiến binh áo trắng của chúng ta vẫn đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh vì thế mn hãy chung tay để góp phần bảo vệ đất nước nhé? Nhớ thực hiện đầy đủ 5k và chấp hành đúng chỉ thị mà nhà nước đề ra. Việt Nam cố lên! 💪🏻

Bài viết liên quan