Thu xác cac loai : ae cần bán hay hỏi gì cứ ib đừng bình luận trên bài,tks. H61/B75 = 120k H81 =120k H110 =120k B150M =120k Vga 420/430/ D3 2G=90K Vga 630/650/730/740 D3 2G=200k 420/430 1g d3 =50k 630/650/730/740 1G =150k Vga 730 D5 2G = 230k Vga 730 D5 1G =190k Vga 750 D5 1G = 190k Vga cỏ amd 1g 30k, 2g 50k RX560/460/4g=300k Thu mua cac loai card trau : Vga rx470 rx480 rx570 rx580 4g= 600k rx470 rx480 rx570 rx580 8g =900k gtx950/960/970/980/1050/1060/1070/1080 co hang ib e bao gia Ram thai cac hang 5k/cây Ai can ban ib e nhe lien he : 0937200390 Thuận

Bài viết liên quan